Spevácka skupina Foncsik

Spevácka skupina Foncsik vznikla v roku 2017 vo Fiľakove, pôsobí pod záštitou Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove a OZ Spoločnosť Rakonca. Ich hlavným cieľom je osvojenie, spracovanie a prezentácia maďarských ľudových piesní s hlavným dôrazom na piesňový fond palóckeho územia a národopisných regiónov Maďarov na Slovensku. Súbor pracuje s týždennou pravidelnosťou, zámerom činnosti okrem rozšírenia repertoáru je spoznávanie autentického folklórneho materiálu, získavanie osobných zážitkov a podporovanie profesionálneho rozvoja formou stretnutí s nositeľmi ľudových tradícií a účasti na kurzoch a v táboroch. Súbor ročne absolvuje 10-15 vystúpení regionálneho a celoštátneho charakteru, od svojho vzniku je stálym účastníkom Stretnutia milovníkov tanečného folklóru Palócov a Stretnutia spevákov ľudových piesní Karpatskej kotliny pod názvom „Virágok Vetélkedése”. Taktiež účinkovali na viacerých zahraničných festivaloch v Maďarsku a Poľsku. Spevácka skupina Foncsik má 13 členov vo veku 12–15 rokov, zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru je Mgr. Lia Varga, bývalá umelecká vedúca FS Rakonca, ktorá pôsobí aj v oblasti integrácie ľudovej kultúry do edukačných procesov.
Činnosť súboru podporuje Mesto Fiľakovo, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Csoóri Sándor Alap.

Významnejšie úspechy:

Celoštátna postupová súťaž Krásna purpurová ruža – cena laureáta (2019, 2023)
XIII. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny – veľká cena súťaže (2021)

Aktuálny repertoár:

1. Regrútske piesne spod Medveša
2. „Sötétedj, ne virradj…” – piesne z Mochoviec z výskumov Zoltána Kodálya
3. Anyám lánya – piesne z regiónu Moldva
4. Gajdošské piesne z obce Rimóc
5. Ľudové piesne z Kiarova
6. Piesne na Svätý týždeň – Veľkonočné trojdnie
7. Vianočné piesne z obce Rimóc
8. Betlehemské piesne zo Žitného ostrova
9. Sólové spevy z rôznych regiónov

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.