RETOUR  MISKOLC – FIĽAKOVO Čo je v kufri? Naše miestne kultúrne hodnoty

Miskolc aj Fiľakovo sú sídla s bohatými kultúrnymi a historickými tradíciami, ktoré sú v súčasnosti menej známe, preskúmané a využívané pre cestovný ruch. Minulosť, najmä 19. a 20. storočie s viacerými významnými obdobiami, je stále dôležitým základom miestnej identity. Dedičstvo 19. a 20. storočia (stavebné, hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo) je z veľkej časti nepreskúmané a nevyriešené kvôli traume z priemyselného kolapsu, preto je mimoriadne dôležité prezentovať tento segment miestnych dejín.

Dňa 1. septembra 2020 začínal Fond malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko „RETOUR MISKOLC - FIĽAKOVO Čo je v kufri? Naše miestne kultúrne hodnoty“ (číslo projektu: FMP-E/1901/1.1/025). Hlavným cieľom projektu je koordinovaná práca na objavovaní, zachovávaní a propagácii miestneho kultúrneho dedičstva prostredníctvom interaktívnych moderných nástrojov maďarských a slovenských partnerov: festivaly miestnych hodnôt s komunitno-umeleckými akciami, interaktívne prechádzky mestom, kvízy a „dobrodružné výlety“ alebo prostredníctvom spoločných športových programov (kama hry).

V rámci projektu sa zorganizujú štyri festivaly miestnych hodnôt, dva v Miskolci a dva vo Fiľakove, a interaktívne prechádzky mestom (historické, kultúrne, umelecko-historické) po pamiatkach v oboch mestských centrách, po miestach významných pre nedávnu minulosť, s pozvanými odborníkmi (historikmi, antropológmi, architektmi), očitými svedkami, ktorí budú spomínať na dobové udalosti, prezentovať články a spomienky. Okrem toho bude vydaná odborná publikácia a natočený film s miestnou hodnotou.

Popri tom sa v Miskolci vytvorí dobrodružná prehliadka, ktorá nepriamo predstaví miestne hodnoty prostredníctvom interaktívnych mestských dobrodružných hier.

Festivaly a programy budú prezentovať kultúrne dedičstvo a miestne hodnoty Miskolca a Fiľakova so zameraním na tie prvky, ktoré sa môžu stať súčasťou miestnej identity ako miestne hodnoty a zároveň predstavujú turistický potenciál (symbolické budovy, miestne umelecké výrobky, hry kama).

Partnermi projektu sú:

-          Hlavný príjemca: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (Maďarsko)

-          Príjemca: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo (Slovensko)

 

Obdobie realizácie: 1. september 2020 – 31. august 2021

Poskytnutý grant (Európsky fond regionálneho rozvoja): 49 771,45 EUR (85 % celkového rozpočtu)

Celkový rozpočet projektu: 58 554,65 EUR

Webstránka Programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko: www.skhu.eu

Webstránka EZÚS ViaCarpatia: www.viacarpatia-spf.eu

 

Obsah tejto podstránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

 

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.