TREPP: "Oly korban éltem én..." - A jövő iskolája (Škola budúcnosti)

Galéria

Dramaticko-pedagogická hra pre študentov gymnázia - triedy s VJM.

Z ministerstva prichádza odborník na vzdelávanie. V škole vládne nepokoj. Nový učebný plán od základu prevracia tradičné školské rámce hore nohami. Učitelia sú rozdelení, žiaci sa hádajú, niektorí rodičia protestujú, iní zmeny vítajú.

Na čo je škola? Aké výzvy čakajú nastupujúce generácie? Aké znalosti potrebuje človek 21. storočia? Predstavenie a s ním súvisiace interaktívne divadelné formy dávajú hercom a divákom možnosť spoločne sa zamyslieť nad vyššie uvedenými naliehavými otázkami. Súčasťou hry je diskusia, argumentácia a slobodné vyjadrenie názorov študentov.

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Dĺžka podujatia: 100 minút
Dátum lokálnej premiéry: 8. november 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.