VÝROČNÉ SPRÁVY

MsKS správa o činnosti 2022

                                                                                                                                                                          MsKS monitorovacia správa 2022 

                                                                                                                                                                                   MsKS Rekapitulácia MS 2022 

                                                                                                                                                                                MsKS Hodnotiaca správa 2022

                                                                                                                                                                                    MsKS Rekapitulácia HS 2022

 MsKS správa o činnosti 2021

 MsKS monitorovacia správa 2021

MsKS Rekapitulácia MS 2021

MsKS Hodnotiaca správa 2021

MsKS Rekapitulácia HS 2021

 MsKS správa o činnosti 2020

Msks Monitorovacia správa 2020

Msks Rekapitulácia MS 2020

Msks Hodnotiaca správa 2020

Rekapitulácia Hodnotiacej správy 2020

 Msks Správa o činnosti 2019

Msks Monitorovacia správa 2019

Msks Rekapitulácia MS 2019

Msks Hodnotiaca správa 2019

Msks Rekapitulácia HS 2019

Msks Správa o činnosti 2018

                                                               Msks Monitorovacia správa 2018

                                                                   Msks Rekapitulácia MS 2018

 Msks Hodnotiaca správa 2018

Msks Rekapitulácia HS 2018

Msks Správa o činnosti 2017

Msks Monitorovacia správa 2017

Msks Rekapitulácia MS 2017

Msks Hodnotiaca správa 2017

Msks Rekapitulácia HS 2017

Msks Správa o činnosti 2016

Msks Monitorovacia správa 2016

Msks Hodnotiaca správa 2016

Msks Rekapitulácia HS 2016

Msks Správa o činnosti 2015

Msks Hodnotiaca správa 2015

Msks Rekapitulácia HS 2015